Zeehonden

Groepje zeehonden rust uit op wadplaat
Zeehonden rusten uit op het Wad (Klaas Kreuijer)

Zeehonden zijn voor het grote publiek het symbool van de Waddenzee. Voor zeehonden is de Waddenzee de perfecte omgeving: de met laag water droogvallende zandbanken zijn de ideale plek om te rusten of jongen te zogen. In de Waddenzee komen de gewone zeehond en de grijze zeehond voor. 1 op de 3 getelde zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is een grijze zeehond.  De grijze zeehond was bij het begin van onze jaartelling een algemene verschijning in de Waddenzee. Gedurende de Middeleeuwen is hij echter door overbejaging vrijwel geheel uit de Waddenzee verdwenen. Vanaf 1980 keerde de grijze zeehond weer terug.  

Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de zeehondenpopulatie bijgehouden door middel van tellingen vanuit een vliegtuig. De tellingen worden in augustus gehouden wanneer de volwassen zeehonden tijdens de verharing op het wad te zien zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het zeeonderzoekinstituut Wageningen IMARES, vestiging Texel, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Ook in Duitsland en Denemarken vindt vergelijkbaar onderzoek plaats. Uit de tellingen blijkt dat de gewone zeehond zich goed heeft hersteld na de de virusepidemie in 2002.

Opvang
Soms spoelen jonge of zieke zeehonden op de kust aan. Deze worden opgehaald door speciale opvangcentra waar ze worden verzorgd. Als ze zijn opgeknapt en gezond verklaard, worden ze weer uitgezet.

Algemene informatie over zeehonden vindt u in de Encyclopedie

in Feiten en figuren vindt u informatie over:

  • aantallen gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee;
  • hoeveelheden opgevangen en uitgezette zeehonden.

Meer informatie:

Dossier zeehonden op de website van Wageningen UR-IMARES

Bron: Ministerie van LNV, directie Regionale zaken
Datum: bijgewerkt 2 december 2010

 

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord