Waddengemeenten

De Waddeneilanden

Op 14 maart 2005 is als opvolger van het Overleg Orgaan Waddeneilanden (OOW) het samenwerkingsverband De Waddeneilanden geïnstalleerd. Er is nu sprake van een juridisch officieel bestuursorgaan voor alle waddeneilanden. Aan dit samenwerkingsverband ligt een gemeenschappelijke regeling ten grondslag.

In de Eilander Raad, het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband, zitten gemeenteraadsleden van alle vijf eilanden. Over beslissingen die binnen de Eilander Raad worden genomen, houden de individuele gemeenteraden nog wel het laatste woord. Ook is een dagelijks bestuur, het Eilander College, samengesteld. Deze doet voorstellen aan de Eilander Raad.

Vereniging van Waddenzeekustgemeenten

De waddenkustgemeenten werken samen aan het Waddenzeebeleid in de bovengenoemde Vereniging. Ook hier wordt al jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) samengewerkt. 

Federatie van Waddenzeegemeenten 

De Federatie van Waddenzeegemeenten vormt het platform waar het OOW en de Vereniging van Waddenzeekustgemeenten elkaar informeren en waar afspraken gemaakt worden over hun gezamenlijk Waddenzeebeleid. 

Samenwerking bij bestemmingsplannen 

Intergemeentelijke bestemmingsplannen voor het Waddenzeegebied zijn in het verleden tot stand gekomen en zullen de komende jaren herzien moeten worden. In toenemende mate maken gemeenten gebruik van internet bij bestemmingsplannen, waardoor het voor burgers eenvoudiger wordt om informatie op te vragen over de bestemmingen en o.a. over de bouwmogelijkheden op percelen.

Websites van gemeenten in het waddengebied:

Van de twaalf Kustgemeenten:

 

Meer informatie over de samenwerking tussen de waddeneilanden

Bron: waddenzee.nl

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord