WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie.

Kleine veranderingen maken grote verschillen

Geulenpatroon Waddenzee. Bron: Werelderfgoed website.

Door: Jessica Schop
Datum: 19 mei 2016

Vanaf Den Helder tot aan Esbjerg in Denemarken heeft het sedimenttransport in de Waddenzee een gecompliceerde  dynamiek. Deze wordt beïnvloed door verschillende topografische kenmerken zoals de eilanden, zeegaten, wantijen en geulen. Door het transport van sediment worden deze topografische kenmerken continu hervormd. Maar wat heeft een verandering van de zeebodem voor effect op de Noordzee en de Atlantische oceaan? Volledig bericht op de website van de Waddenacademie.

Het Werelderfgoed en de toerist

Toeristen bij de veerboot naar Terschelling. Foto: Henk Postma.

Door: Hans Revier
Datum: 12 mei 2016

Naast een kroon op het werk van de natuurbescherming beschouwde men de aanwijzing van de Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed ook als een belangrijke stimulans voor het toerisme. Uit onderzoek blijkt echter dat de relatie tussen de werelderfgoedstatus en de toeristische ontwikkeling van het waddengebied ingewikkeld is. Zo geven bezoekers aan het eiland Terschelling een hoge waardering aan de Waddenzee, maar is de werelderfgoedstatus voor slechts een klein percentage een motief om het eiland te bezoeken. Volledig bericht op de website van de Waddenacademie.

Garnaal irriteert schelpkokerworm

Schelpkokerworm. Bron: anemoon.org

Door: Tim van Oijen
Datum: 28 april 2016

Er zijn afgelopen najaar uitgestrekte velden van schelpkokerwormen op het wad tussen Terschelling en Schiermonnikoog waargenomen. Het maakt nieuwsgierig naar de ecologie van deze riffen. Uit onderzoek blijkt dat ze soortenrijk zijn en het er kan krioelen van de garnalen. Dat laatste is irritant voor de wormen, maar ook niet meer dan dat. Volledig bericht op de website van de Waddenacademie.

Geen kwantiteit, maar kwaliteit!

Een kanoet met een zender de rug. Bron: Allert Bijleveld, NIOZ

Door: Jessica Schop
Datum: 21 april 2016

Veel trekvogels maken een tussenstop in de Waddenzee om gebruik te maken van het enorme voedselaanbod dat de Waddenzee te bieden heeft. Het lijkt logisch dat de vogels zich zullen concentreren in de gebieden waar het meeste voedsel te vinden is. Maar uit onderzoek blijkt dat deze logica is niet zo logisch is voor kanoeten. Deze vogels blijken kwaliteit naast kwantiteit belangrijk te vinden. Volledig bericht op de website van de Waddenacademie.

Rottumeroog tijdens de Eerste Wereldoorlog

Mariniers in 1914. Foto uit artikel E. Bouwmeester

Door: Hans Revier
Datum: 14 april 2016

Een eeuw geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef neutraal, maar had de Nederlandse Land- en Zeemacht gemobiliseerd. De marine bewaakte de Nederlandse kusten en eilanden. Ook op Rottumeroog werd een detachement van het Korps mariniers gelegerd, tot grote zorg van de Nederlandse natuurorganisaties. Zij vreesden voor verstoring van de broedvogels op het kwetsbare eiland. Volledig bericht op de website van de Waddenacademie.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.

Waddenwijsheid
Een selectie van WadWeten artikelen is in het boekje Waddenwijsheid gebundeld. Te bestellen voor 9,50 Euro via de Waddenwinkel van de Waddenvereniging.

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord