Regiecollege Waddengebied (RCW)

foto van Huis voor de Wadden
Huis voor de Wadden (Scales 2006)

In het RCW zijn Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties vertegenwoordigd. Het is de plaats waar zij elkaar ontmoeten en informeren. Het RCW kijkt met integrale blik naar het Waddengebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebied. Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid. Wel heeft het oog voor hedendaagse ontwikkelingen en zoekt het praktische oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. Het doel is daarbij uiteraard om het Waddengebied te versterken.

U vindt de beschrijving van het nieuwe RCW hier. Actuele zaken van het RCW zijn hier te vinden. De leden van het RCW worden hier voorgesteld. Het RCW-archief vindt u hier.

De voorzitter van het RCW is de heer Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid. De secretaris van het RCW is mevrouw Waldina Hulshoff. Het secretariaat is gehuisvest in Leeuwarden.

Meer weten over wat het Regiecollege bespreekt? Contact met het Regiecollege?

De RCW-leden hebben allemaal een eigen taak in het Waddengebied. Informatie vindt u op de websites van de leden én deze gezamenlijke website www.waddenzee.nl. Het RCW gaat over het “gezamenlijk goed besturen” van het Waddengebied. Het RCW bespreekt daarom strategische onderwerpen en stemt bestuurlijke plannen van de RCW-leden op elkaar af. Op RCW-actueel zult u de onderwerpen vinden waar over gesproken wordt en korte verslagen over de uitkomsten van de gesprekken. Het RCW maakt geen eigen beleidsstukken.

Wilt u informatie geven aan het RCW of wilt u iets weten van het RCW dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het RCW, mevrouw Waldina Hulshoff, via tel 058-2339012 of  per email: info(at)waddenzee.nl

Bron: RCW Leeuwarden
Datum: januari 2016

Logo RCW
 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord