RCW leden

Bas Eenhoorn

B. (Bas) Eenhoorn
Nationaal Commissaris Digitale Overheid
Onafhankelijk Voorzitter Regiecollege Waddengebied

P.A.E. (Paul) van Erkelens

P.A.E. (Paul) van Erkelens
Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Vertegenwoordiger Waterschappen

A, (Albert) de Hoop

A. (Albert) de Hoop
Burgemeester Gemeente Ameland
Vertegenwoordiger eilandgemeenten

S. (Sieben) Poel

S. (Sieben) Poel
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Vertegenwoordiger rijksoverheid

H. (Henk) Staghouwer

H. (Henk) Staghouwer
Gedeputeerde Provincie Groningen
Vertegenwoordiger provincies

C. (Cees) Loggen

C. (Cees) Loggen
Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

J. (Jaap) Verhulst

J. (Jaap) Verhulst
Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Vertegenwoordiger rijksoverheid

K. (Klaas) Kielstra

K. (Klaas) Kielstra
Gedeputeerde Provincie Fryslân
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

M. (Maria) le Roy
Wethouder gemeente Harlingen
Vertegenwoordiger gemeenten vaste wal

P. (Piet) Winterman
Programmadirecteur Deltanatuur Staatsbosbeheer
Vertegenwoordiger Ecologie

Eisse Luijtjens

E.J. (Eisse) Luitjens
manager Ontwikkeling en Innovatie bij de  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)
Vertegenwoordiger Economie

J. (Jouke) van Dijk 
Voorzitter directie Waddenacademie
Vertegenwoordiger Wetenschappen

W. (Waldina) Hulshoff
Secretaris Regiecollege Waddengebied

Bron: RCW Leeuwarden
Datum: juni 2015

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord