Overheid

De overheden rijk (twee ministeries), drie waddenprovincies, zeventien waddengemeenten en vier waterschappen werken in het waddengebied samen om hun doelen voor dit unieke internationale natuurgebied te realiseren. Deze samenwerking vindt plaats binnen het Regiecollege Waddengebied (RCW), waarin ook vertegenwoordigers van de sectoren ecologie en economie zitting hebben.

In 2012 zijn belangrijke nieuwe afspraken gemaakt omtrent de rol en het functioneren van het RCW.

Voorzitter van het RCW is de heer Bas Eenhoorn. Secretaris is mevrouw Waldina Hulshoff. Het secretariaat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden.

info@waddenzee.nl telefoon: 058-2339010

Meer informatie
Voor andere informatie van de overheid kijk op:

www.overheid.nl
www.andereoverheid.nl

www.regering.nl

Bron: Waddenzee.nl
Datum: januari 2013

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord