Laatste Nieuws

< Trillingen in Groningen door ontploffing op Borkum
01.02.2011 09:15 Sinds 7 Jaar
Categorie: Recreatie, Wetgeving, Natuur en Landschap
bron: Friesch Dagblad

Watersporters strijden voor ruimte op wad

HARLINGEN - De Vereniging Wadvaarders begrijpt niet waarom 250 vierkante kilometer Waddenzee verboden gebied is verklaard voor pleziervaarders. Ze stapt naar de rechter om meer ruimte te eisen. Op 14 april dient die zaak. Dat werd zaterdag bekendgemaakt op de ledenvergadering in Harlingen.


Het rijk heeft vorig jaar een groot deel van de Waddenzee tot verboden gebied verklaard voor watersporters, om vogels, schelpdieren en zeehonden beter te beschermen. Waarom dat gebied maar liefst 250 vierkante kilometer groot moet zijn, begrijpt voorzitter Jan Asselbergs van de vereniging Wadvaarders niet. "Was dit nou echt nodig?", vraagt hij zich af. Hij eist een betere argumentatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Asselbergs zegt zich zorgen te maken over hoe er met de belangen van zijn leden wordt omgesprongen. Sinds de herschikking van de ministeries en het Regionaal College Waddenzeegebied (RCW) is het overleg "moeilijk". Met de blauwe sector, de varende recreatie, is nog niet gesproken, zo zei Asselbergs. "Straks hebben we weer met allemaal nieuwelingen te maken die eerst een inwerkperiode van anderhalf jaar nodig hebben", merkte hij op, verwijzend naar de politici die nieuw op het bestuurderspluche zijn komen te zitten.

Peter Herman, hoogleraar in Nijmegen en bestuurslid van de Waddenacademie, sprak op de jaarvergadering over 'Natuurbehoud in een veranderende wereld'. Hij stelde dat het landschap voor een belangrijk deel door de mens wordt gevormd. "De invloed van de mens is net zo groot als de geologische tijdschaal", aldus Herman. Hij uitte nogal wat kritiek op de Natura-2000 richtlijnen. "Deze zijn te rigide. Streefbeelden zijn vaak arbitrair en slecht gefundeerd. Het juridisch kader is stroef en theoretisch is het slecht onderbouwd."

De strijd om de natuurbescherming is volgens Herman nog lang niet gestreden. "Het debat mag nooit leiden tot ad-hocbeleid, maar moet altijd een kwestie zijn van lange termijn", aldus de hoogleraar estuariene ecologie aan de Radboud Universiteit.

Salomon Kroonenberg, emiritus hoogleraar geowetenschap aan de TU Delft, vroeg zich af hoe we het Unesco Werelderfgoed moeten onderhouden. "De Waddenzee is ontstaan door de Allerheiligenvloed van 1170. Het is een schitterend ongeluk, dat net zo oud is als de dom van Utrecht. Maar hoe moeten we de Waddenzee bewaren? Neem bijvoorbeeld Ameland. De spits van het eiland groeit elk jaar, maar de staart is dan weer langer, dan weer korter. Bij natuurbeheer denk ik: blijf er met je vingers van af."

Over de zeespiegelstijging maakt Kroonenberg zich geen zorgen. Die is vele malen kleiner dan de Deltacommissie zegt: slechts dertig centimeter in een eeuw.

Artikel op website Friesch Dagblad

Meer informatie over routes, vaargeulen en oppervlakte van de Waddenzee


 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord