Nieuwsarchief

Hieronder kunt u zoeken met trefwoorden in de nieuwsartikelen vanaf 2004. 

Nieuws archief zoek

Vul een zoekterm in.
maandag 23 mei 2016 

Afsluitdijk open voor vis

Zaterdag 21 mei 2016 was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

donderdag 19 mei 2016 

Big data-onderzoek voor versterking Waddennatuur

Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Natuur en Landschap, Veiligheid, Wetgeving

woensdag 18 mei 2016 

Verzilting bestrijden met drainage

Systeemgerichte drainage verkleint de kans op zoutschade op percelen. Een proef in het kader van project Spaarwater in Herbaijum wijst dat uit. Friese Statenleden lieten zich vorige week bijpraten over het project en namen een...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Landbouw

dinsdag 17 mei 2016 

Kansen voor zeewier in Eems-Dollard?

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Sociaal-economisch, Onderzoek en Monitoring, Overig

woensdag 11 mei 2016 

Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen zeehonden en vogels

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Overig

maandag 09 mei 2016 

Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

Een internationaal plan van aanpak moet de vogelstand op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

dinsdag 03 mei 2016 

Wadden voortaan beter in beeld

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

donderdag 28 april 2016 

Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die toeristen wijzen op het unieke natuurschoon achter de dijken. Op provinciale en...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap, Overig

dinsdag 26 april 2016 

Schuitengat beter bevaarbaar

Rijkswaterstaat markeert Schuitengat als normaal vaarwater[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overheid

vrijdag 22 april 2016 

Rijkswaterstaat ruimt olie op strand Terschelling

Aan de westkant van Terschelling is over een lengte van tien kilometer een dun spoor stookolie op het strand aangetroffen. De olie is aangetroffen tussen paal 18 en 27 op het Noordzeestrand.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid, Natuur en Landschap

donderdag 21 april 2016 

Eigenaar eeuwenoude japon uit Texelse Waddenzee bekend

TEXEL - Het is bekend wie de eigenaar was van de eeuwenoude en uitzonderlijk goed bewaard gebleven japon die vorige week in een scheepswrak bij Texel werd gevonden.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Cultuurhistorie

dinsdag 19 april 2016 

Waddenacademie evalueert vier onderzoeksprojecten Waddenfonds

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

dinsdag 19 april 2016 

Extra handkokkelvergunningen blijven gehandhaafd

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de tien additionele handkokkelvergunningen voor de Waddenzee gehandhaafd kunnen blijven.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving

dinsdag 19 april 2016 

Flinke stappen gezet op weg naar programma Eems-Dollard 2050

Het zijn belangrijke maanden voor de toekomst van de Eems-Dollard. Voor 1 juni aanstaande moet er een voorstel liggen voor een meerjarig adaptief programma – inmiddels het programma Eems-Dollard 2050 gedoopt – waarmee de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

vrijdag 15 april 2016 

Loodsmeeting Terschelling levert schat aan ideeën op voor Tonnenloods

Rijkswaterstaat, Gemeente en Staatsbosbeheer met betrokkenen aan de slag met plannen voor 100 jaar oude loods[meer...]

Categorie: Overig

vrijdag 15 april 2016 

Beleefcentrum Afsluitdijk impuls werkgelegenheid

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hier mee ingestemd.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie, Overheid

vrijdag 15 april 2016 

Zeldzame garderobe uit zeventiende-eeuws scheepwrak in Waddenzee

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel hebben archeologen een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer een zeer exclusieve japon die wonderbaarlijk goed bewaard is gebleven.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Onderzoek en Monitoring

donderdag 14 april 2016 

Informatiecentrum Afsluitdijk toont werkzaamheden

Op de Afsluitdijk is een tijdelijk informatiecentrum geopend. In het centrum kunnen mensen informatie krijgen over het werk dat de komende jaren wordt uitgevoerd op en om de weg. [meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Civiele werken, Overig

woensdag 13 april 2016 

Den Haag overlegt met Wadden over het nachtelijk varen

Het Rijk zal met de Waddengemeenten en de watertaxibedrijven praten over het 's nachts varen. Nu mogen snelle watertaxi's niet varen als het donker is. Aukje de Vries van de VVD vroeg de Tweede Kamer dinsdag om daar wat aan te...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Milieu, Overig

dinsdag 12 april 2016 

Website Investeringskader Waddengebied online

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de ecologische waarden en een duurzame economische...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

donderdag 07 april 2016 

Noord-Holland dient bezwaar in tegen helihaven Eemshaven

De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de komst van een helihaven in de Eemshaven. Volgens Noord-Holland zorgt een nieuwe helihaven 'alleen voor ongewenste concurrentie' voor Den Helder Airport.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overig

woensdag 06 april 2016 

Olieruiming havens Oudeschild komende dagen naar verwachting afgerond

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om in de haven van Oudeschild de laatste resten olie op te ruimen.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid, Overig

woensdag 06 april 2016 

Geen olie meer aangetroffen in water voor oostkust Texel

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie meer is aangetroffen.[meer...]

Categorie: Milieu, Overheid

woensdag 06 april 2016 

Overblijfselen ‘Atlantikwall ' in het Waddengebied bij Punt van Reide bewaard

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim negenhonderdduizend euro beschikbaar is om de verhalen tot leven te gaan brengen die...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Recreatie, Overheid, Overig

woensdag 06 april 2016 

Verrassend: voedseldichtheid op het wad geen goede voorspeller voor aantallen vogels

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten wetenschappers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

dinsdag 05 april 2016 

Maatregelen oliebestrijding kwetsbaar gebied oostkust Texel

Op verzoek van Rijkswaterstaat worden maatregelen ingezet om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen. Hiervoor worden ten noorden van de haven van Oudeschild absorberende materialen neergelegd.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid, Overheid, Natuur en Landschap

dinsdag 05 april 2016 

Opruimen gasolie in haven Oudeschild Texel nog in volle gang

Volgens de meest recente inschatting is er op donderdag 31 maart ca 72 m³ gasolie in de haven van Oudeschild gelekt. Daarvan is inmiddels ca 50 m³ opgeruimd. Daarmee is de laag resterende olie in de haven dunner en vluchtiger...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu, Natuur en Landschap, Overheid

dinsdag 05 april 2016 

Waddenfonds investeert € 8 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig, Overheid

maandag 04 april 2016 

Drones en de Waddenzee

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van de Intertoys-variant voor de kleinkinderen tot de stealth-variant voor gewapende activiteiten; je komt de term overal tegen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

dinsdag 29 maart 2016 

Weer rechtszaak over patiëntenvervoer Waddeneilanden

Er komt weer een rechtszaak over het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. De regionale ambulancevoorziening, de RAV, moet weer de strijd aan met het Belgische Heliventure. Zij hebben een kort geding aangespannen. Inzet...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Wetgeving

woensdag 23 maart 2016 

Glasaal dit jaar vroeg door vishevel bij Roptazijl

De glasaal die Friesland via de vishevel bij Roptazijl binnenkomt is dit jaar eerder dan anders. De kleine aal die in zoet water groot wordt kan door een speciale installatie in het gemaal bij Zwarte Haan en Roptazijl de polder...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

woensdag 23 maart 2016 

Algemeen Overleg Wadden in de Tweede Kamer

Op donderdag 24 maart 2016 van 13.00 tot 15.00 uur vergadert de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wadden.[meer...]

Categorie: Overheid, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch, Onderzoek en Monitoring, Overig

woensdag 23 maart 2016 

Boot duwt ponton met stacaravans naar Ameland

Vakantiepark Klein Vaarwater op Ameland laat tien stacaravan op een wel heel bijzondere manier naar het eiland komen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer

woensdag 23 maart 2016 

Waddenfonds investeert in verbetering lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal € 500.000,-- euro in lokale innovaties in het Waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Overig

dinsdag 22 maart 2016 

Eerste positieve resultaten pilot ‘Waddenslib voor zandgrond’

Het opbrengen van waddenslib op zandgrond is niet schadelijk voor gewassen en bodem. Dat is de eerste bemoedigende conclusie van de pilot ‘Waddenslib op zandgrond’ waarvan deze week het eindrapport is gepubliceerd door Groningen...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Landbouw, Natuur en Landschap, Overig

vrijdag 18 maart 2016 

Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

donderdag 17 maart 2016 

Noordelijke waterschappen ontvangen € 6,9 miljoen voor pilots verbetering Waddenzeedijk

De Noordelijke waterschappen kunnen starten met de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen dijkversterking. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het plan...[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Overig

dinsdag 15 maart 2016 

Vlieland en Terschelling herdenken Engelse aanval van 1666

Vlieland en Terschelling bereiden zich voor op de herdenking van 1666, een rampjaar voor beide Waddeneilanden. In dat jaar hebben de Engelsen, tijdens de verschillende zee-oorlogen tussen de Republiek en Engeland, flink...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Overig, Voorlichting en educatie

maandag 14 maart 2016 

Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de...[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

maandag 14 maart 2016 

Werelderfgoed Waddenzee wint prijs op internationale beurs

Op de internationale toerismebeurs in Berlijn is het Werelderfgoed Waddenzee in de prijzen gevallen. De organisatie kreeg een derde prijs in de categorie 'reisondersteuning en media'.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap, Overig

donderdag 10 maart 2016 

Garnalendoppen als gewasbescherming in akkerbouw

Waddenfonds investeert € 450.000,--[meer...]

Categorie: Landbouw, Sociaal-economisch, Overig

woensdag 09 maart 2016 

Nieuwe plannen voor Havendijk Den Oever

De Havendijk in Den Oever is toe aan versterking. De Havendijk is niet hoog genoeg waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overheid, Veiligheid

woensdag 09 maart 2016 

Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr....[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Overig

woensdag 09 maart 2016 

Werelderfgoed Waddenzee op Internationale Toerisme Beurs in Berlijn

Onder het motto “Natuurbeheer en Welvaart" nemen het Werelderfgoed Waddenzee en het UNESCO-Programma voor Werelderfgoed en Duurzaam Toerisme deel aan de ITB-Berlijn.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie, Recreatie

dinsdag 08 maart 2016 

Inloopbijeenkomsten verbetering Waddenzeedijk

Informatie over werkzaamheden in Zwarte Haan, Holwerd en Wierum[meer...]

Categorie: Overheid, Voorlichting en educatie, Civiele werken, Veiligheid

dinsdag 08 maart 2016 

Hoe reageert zeegras op bedreigingen in z'n omgeving?

Promotie-onderzoek op Radboud Universiteit[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

dinsdag 08 maart 2016 

Rijkswaterstaat helpt bij herstel vogeleiland Griend

Het vogelparadijs Griend dreigt weg te spoelen doordat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de dynamiek van de zee is verdwenen. Rijkswaterstaat helpt Natuurmonumenten, beheerder van dit eiland, met het treffen van...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

maandag 07 maart 2016 

Drone ingezet voor monitoring zeegrasherstel

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Bij Schiermonnikoog is voor het eerst een drone ingezet bij de monitoring van groot zeegras. Dat melden Natuurmonumenten en de Radboud Universiteit...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

maandag 07 maart 2016 

Nieuw Deens Waddencentrum medio 2016 open

Het nieuwe Deense Waddenzeecentrum (Vadehavscentret) in Vester Vedsted bij Ribe in het zuidwesten van Jutland, dat momenteel in aanbouw is, gaat half 2016 open. Het nieuwe centrum is ontworpen door het gerenommeerde Deense...[meer...]

Categorie: Internationaal, Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap, Overig

vrijdag 04 maart 2016 

Podiumdag Toerisme in het waddengebied

Op woensdag 11 mei 2016 organiseert het lectoraat Mariene Wetlands Studies (School Leisure & Tourism Management Stenden Hogeschool/ETFI) in samenwerking met de Waddenacademie een podiumdag over het toerisme in het waddengebied.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Recreatie, Overig

donderdag 03 maart 2016 

Texel bouwt drijvende zonnecentrale op rioolwaterzuivering

De Texelse installateur Texel4Trading plaatst op de bezinkbak van de Texelse rioolwaterzuivering een groot drijvend zonnepark.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Klimaatverandering

woensdag 02 maart 2016 

Klein zeegras bij Griend

Tijdens een veldbezoek aan Griend op 18 februari jl. is op het wad rondom Griend een patch klein zeegras (Zostera noltii) ontdekt.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

dinsdag 01 maart 2016 

Ameland in de race voor titel 'Wandelgemeente 2016'

Ameland is genomineerd als 'Wandelgemeente 2016', samen met de gemeenten Castricum en Valkenswaard. De verkiezing is georganiseerd door de wandelkrant 'Te Voet'. Journalisten van die krant hebben op het eiland gewandeld en...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

maandag 29 februari 2016 

Staatsbosbeheer begint met excursies naar Rottumeroog

Staatsbosbeheer organiseert deze zomer en herfst publieksexcursies naar Rottumeroog.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

woensdag 24 februari 2016 

Platte oester biedt ook kansen voor duurzaam medegebruik in Waddenzee

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam medegebruik. Die conclusie valt te trekken na een bijeenkomst in de Visserijloods op...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Sociaal-economisch, Overig

woensdag 24 februari 2016 

De Waddenzee als een archief van landschapsontwikkeling, klimaatverandering en geschiedenis

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en landschapsontwikkeling in de laatste 10.000 jaar langs de Oost-Friese kust te...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering, Natuur en Landschap, Overig

dinsdag 23 februari 2016 

Bagger wordt kleidijk langs Eems en Dollard

De dijken langs de Eems en de Dollard gaan op de schop. Ze worden verstevigd om bestand te zijn tegen de verwachte zeespiegelstijging.[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu, Civiele werken

maandag 22 februari 2016 

Wadvaarderstrofee naar Waddenvereniging

De Waddenvereniging heeft dit jaar de Wadvaardersbokaal ontvangen. De natuurorganisatie ontving de prijs ondermeer vanwege haar jarenlange inzet voor het gebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Overig

vrijdag 19 februari 2016 

Schelpenstrandjes Texel klaar voor grote sterns

Vrijwilligers hebben de schelpenstrandjes hersteld in Utopia, een vogelrijk natuurgebied aan de oostzijde van Texel. Na intensief gebruik door duizenden grote sterns, kluten, kokmeeuwen en vele andere vogels was het tijd voor...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

donderdag 18 februari 2016 

Koninklijke Marine Den Helder verwelkomt eerste hybride sleepboot

De Koninklijke Marine verwelkomt zaterdag 20 februari haar nieuwste sleepboot in de haven van Den Helder. Het schip, genaamd Noordzee, is de eerste van drie hybride sleepboten die door Damen in Roemenië zijn gebouwd. De drie...[meer...]

Categorie: Overheid, Militaire activiteiten, Milieu

woensdag 17 februari 2016 

Fryslân schaft beddenboekhouding Waddeneilanden af

Om de regeldruk voor ondernemers te verkleinen is de beddenboekhouding afgeschaft. Sinds 1995 moesten recreatieondernemers op de Waddeneilanden het aantal overnachtingsmogelijkheden bijhouden. Doel hiervan was het aantal...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Wetgeving

woensdag 17 februari 2016 

Projectplan Waterwet Griend, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid

dinsdag 16 februari 2016 

Wadvaardersdag in Harlingen

HARLINGEN - Op zaterdag 20 februari 2016 vindt de jaarlijkse Wadvaardersdag plaats in het gebouw van de Maritieme Academie Harlingen, tegenover het NS hoofdstation.[meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

vrijdag 12 februari 2016 

Kamervragen over afvaloven Harlingen

PvdA-Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi heeft samen met haar fractiegenoot Yasemin Çegerek Kamervragen gesteld over de uitstoot van de afvaloven in Harlingen.[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

vrijdag 12 februari 2016 

Overzicht potvisstrandingen Noordzee

De afgelopen weken spoelden en stranden er geregeld levende en dode potvissen op de stranden van menig aan de Noordzee grenzend land aan.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

donderdag 11 februari 2016 

Werkzaamheden sluiscomplexen Afsluitdijk in 2016

Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Vervanging van het systeem is nodig om de bediening van het complex in de toekomst veilig en betrouwbaar...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

donderdag 11 februari 2016 

Eemshaven krijgt uitkijktoren

Speciaal voor de liefhebbers van grote hoogtes en vergezichten komt er een uitkijktoren in de Eemshaven. De toren wordt ruim 9 meter hoog en wordt gebouwd op de zeedijk.[meer...]

Categorie: Overig, Recreatie

woensdag 10 februari 2016 

Vlieland geeft groen licht voor zonneweide

De gemeente Vlieland heeft dinsdag een vergunning afgegeven voor het bouwen van een zonneweide op het voormalige terrein van Defensie.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overheid, Overig

woensdag 10 februari 2016 

Huisartsen: doe iets tegen afvaloven Harlingen

HARLINGEN - Huisartsen en andere vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep uit Harlingen en directe omgeving willen dat de politiek actie onderneemt tegen de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. Daarbij willen...[meer...]

Categorie: Milieu, Veiligheid

dinsdag 09 februari 2016 

Groen licht voor herstel vogeleiland Griend

Vrijdag 5 februari kreeg Natuurmonumenten groen licht van de provincie Friesland om aan de slag te gaan met het herstel van Waddeneiland Griend. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels,...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

vrijdag 05 februari 2016 

Woudagemaal en Waddenzee in tv-serie over werelderfgoed

Er komt een speciale televisieserie over het Nederlandse werelderfgoed. Het Klokhuis begint in maart met tien afleveringen van 'Werelderfgoed'. Het Woudagemaal in Lemmer en de Waddenzee zijn de twee Friese monumenten op de UNESCO...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

donderdag 04 februari 2016 

Duits-Nederlands opleidingsproject van start

'Bildungsnetzwerk' goedgekeurd door Eems-Dollard Regio.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Internationaal

donderdag 04 februari 2016 

Harlingen pakt probleem van plastic afval in Waddenzee aan

Plastic soep is ook een probleem in de Waddenzee. Dit jaar wordt begonnen met het opruimen van plastic afval in het Werelderfgoedgebied.[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overig

woensdag 03 februari 2016 

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

woensdag 03 februari 2016 

Platte oester terug in Waddenzee?

De platte oester moet weer terug naar de Waddenzee. Om te zien of dit mogelijk is, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dat meldt 'Naar een rijke Waddenzee'. Dat is een zogenaamde netwerkorganisatie voor en...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig

woensdag 03 februari 2016 

Provincie pakt afvaloven in Harlingen aan

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân legt aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen een last onder dwangsom op van maximaal 615.000 euro vanwege foutief handelen in oktober vorig jaar. Toen werd niet gemeld dat bij de...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Wetgeving, Milieu

woensdag 03 februari 2016 

TenneT opent opslag voor Mega Kabels in Eemshaven

Vandaag neemt TenneT een speciale kabelopslagruimte in gebruik in Eemshaven. In het pand van 2.309 m2 vloeroppervlakte kan in totaal 4.600 ton aan hoogspanningskabels worden opgeborgen. Het gaat om kabels met een diameter tussen...[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

dinsdag 02 februari 2016 

Langjarige metingen zeewatertemperatuur Marsdiep

Sinds 1860 wordt de zeewatertemperatuur in het Marsdiep dagelijks om 8.00 uur met de hand gemeten vanaf de dijk bij de steiger van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

maandag 01 februari 2016 

Waddenhelikopter krijgt standplaats op vliegbasis Leeuwarden

De Waddenhelikopter van RAV Fryslân krijgt een standplaats op de vliegbasis van Leeuwarden. Dat schrijft de provincie naar aanleiding van vragen van de FNP-fractie. Lange tijd was het niet duidelijk of Leeuwarden of Eelde de...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Overig

maandag 01 februari 2016 

Informatiemarkt verruimen waterkering op Terschelling

Op woensdag 17 februari organiseert Rijkswaterstaat voor omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden een informatiemarkt over de verruiming van de waterkering.[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Overig

maandag 01 februari 2016 

Siemens en Prysmian aan de slag met aanleg Deens-Nederlandse zeekabel

De onderzeese stroomkabel van de Eemshaven naar Denemarken wordt aangelegd door de bedrijven Siemens en Prysmian. De partijen zijn door netbeheerders TenneT en Energinet.dk aangewezen de aanleg van de kabel voor hun rekening te...[meer...]

Categorie: Energie, Sociaal-economisch, Overig

maandag 01 februari 2016 

Zeegras keerde als enige plant terug naar zee

Het genoom van de bloeiende plant die naar zee ging[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

vrijdag 29 januari 2016 

Petitie tegen voornemen auto's bezoekers te weren op Texel

TEXEL - Het voornemen van de gemeente Texel om toeristen te verleiden zonder auto naar het eiland te komen, valt niet in de smaak bij een aantal Texelgangers. Daarom is er een petitie gestart tegen het plan met de duidelijke...[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer

vrijdag 29 januari 2016 

DNA van zeegras kan landbouw van pas komen

De komende jaren krijgt de landbouw steeds vaker te maken met brak water dat over de dijken op de akker komt. En daarom is het nuttig meer te weten over het zeegras-plantje, dat de sprong van zoet naar zout al gemaakt heeft.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Landbouw, Natuur en Landschap, Overig

donderdag 28 januari 2016 

Andere aanpak voor dijkverbetering Ameland

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân kiest een andere aanpak voor de dijkverbetering op Ameland. Door onvoorziene omstandigheden is het nodig om de werkzaamheden anders te organiseren.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Veiligheid, Natuur en Landschap, Overig

donderdag 28 januari 2016 

Culinaire tocht met schipper Jan Rotgans op NPO2

Culinair expert Janny van der Heijden van het NPO-programma Landinwaarts maakt met schipper Jan Rotgans uit Den oever een Fruits de Mer-tour op de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overig

woensdag 27 januari 2016 

Monniken maken kennis met schoolkinderen van Schier

Twee van de monniken die eind december naar Schiermonnikoog zijn verhuisd, hebben op school kennisgemaakt met de kinderen van het eiland. De 'schiere' monniken waren op bezoek bij de Inspecteur Boelensschool om te vertellen over...[meer...]

Categorie: Overig, Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie

woensdag 27 januari 2016 

Schiermonnikoog probeert jachthaven weer dieper te krijgen

Voor het tweede jaar op rij probeert Schiermonnikoog de jachthaven uit te diepen door de bodem om te ploegen en de ebstroom zijn werk te laten doen. Afgelopen jaar werd deze methode voor het eerst zonder succes uitgeprobeerd.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Recreatie, Overig

vrijdag 22 januari 2016 

Tien illegaal gehouden zeehonden zijn in beslag genomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdag bij een bewoner van Terschelling tien illegaal opgevangen zeehonden in beslag genomen. [meer...]

Categorie: Wetgeving, Natuur en Landschap, Overig

woensdag 20 januari 2016 

Stranding potvissen: Wat zit er in hun maag?

Vorige week strandden 6 potvissen op het strand van Texel en nog 6 op diverse plaatsen langs de Duitse kust. De dieren zijn alle overleden; de onderzoekers van IMARES, NIOZ en Universiteit Utrecht gaan op zoek naar de oorzaak van...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

maandag 18 januari 2016 

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op terugdringing van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof....[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

maandag 18 januari 2016 

Geen Japanse Oesterboorders in de Waddenzee

In de Waddenzee zijn géén Japanse Oesterboorders gesignaleerd. Om dit zo te houden heeft de PO Mosselcultuur besloten voorlopig geen mosseltransporten van de Oosterschelde naar de Waddenzee toe te staan.[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Overig

zondag 17 januari 2016 

„Dode potvissen op Duits eiland uitgehongerd”

De twee dode potvissen die ruim een week geleden aanspoelden op het Duitse Waddeneiland Wangerooge, konden nauwelijks aan eten komen. In hun maag zijn enkel delen van een inktvis gevonden. Dat zei de Nederlandse paleontoloog Aart...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

vrijdag 15 januari 2016 

Werelderfgoed in geuren en kleuren op Vakantiebeurs 2016

Ook dit jaar staan alle Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen weer gezamenlijk op de Vakantiebeurs in Utrecht, die nog t/m komende zondag 17 januari zal duren.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie, Overig

vrijdag 15 januari 2016 

Record overslag voor Groningen Seaports

Havenbedrijf Groningen Seaports maakte in 2015 een winst van 2,5 miljoen euro. Dit kwam met name door een record aan overslag in de Groninger havens.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

woensdag 13 januari 2016 

Waddenzee als natuurgebied gepromoot op Vakantiebeurs

De Waddenzee wordt op de Vakantiebeurs in Utrecht gepromoot als aantrekkelijke vakantiebestemming vanwege haar natuurwaarden. Zo wordt duurzaam toerisme gestimuleerd.[meer...]

Categorie: Recreatie, Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

woensdag 13 januari 2016 

Staatsbosbeheer mag konijnen op Terschelling niet laten afschieten

De Raad van State heeft Staatbosbeheer woensdag op de vingers getikt voor de konijnenjacht op Terschelling. Volgens de Raad is schade aan fietspaden en tuinen bij de vakantiehuisjes door graafwerk van konijnen niet genoeg reden...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Wetgeving, Overig

woensdag 13 januari 2016 

Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplannen Waddengebied gestart

De ontwerpbeheerplannen van 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot 26 februari 2016 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over de plannen geven door een zienswijze in te dienen.[meer...]

Categorie: Overheid, Natuur en Landschap, Overig, Wetgeving

woensdag 13 januari 2016 

Nieuwe kwelders Terschelling gebaseerd op schilderij Mondriaan

Vogels en planten op Terschelling hebben vanaf 2018 meer plek om uit te rusten en te groeien. De Stuurgroep Kweldersherstel op Terschelling heeft dinsdag plannen gepresenteerd over hoe ze aan de zuidkant van Terschelling...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

woensdag 13 januari 2016 

Gestrande potvissen op Texel overleden

Na de stranding van 2 potvissen op het Duitse Waddeneiland Wangeroog en de melding over 2 dode potvissen voor de kust van Helgoland zijn er dinsdag aan het eind van de middag ook op Texel 5 dieren aangespoeld. Omdat de dieren op...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig

dinsdag 12 januari 2016 

Miljoen euro voor herstel open landschap in het Oldambt

De openheid moet terug in het ooit weidse landschap in de Groningse gemeenten Delfzijl en Oldambt. Voor een project om de weidsheid te herstellen wordt 1 miljoen euro uitgetrokken.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Cultuurhistorie, Overig

maandag 11 januari 2016 

Twee dode potvissen op Duitse Waddeneiland Wangeroog

Afgelopen vrijdag zijn twee jonge potvissen dood aangespoeld op het Duitse Waddeneiland Wangeroog.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Voorlichting en educatie

maandag 11 januari 2016 

Monumenten van de Wadden - boek over de 75 mooiste gebouwen

In het boek Monumenten van de Wadden - de 75 mooiste rijksmonumenten van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, staan rijksmonumenten die op de Waddeneilanden van Nederland te vinden zijn.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Voorlichting en educatie

vrijdag 08 januari 2016 

Verklaar de liefde aan je favoriete natuur

Kunnen mensen die van hetzelfde natuurgebied houden krachtige online gemeenschappen vormen? En kunnen zij op die manier bijdragen aan het beheer van de Wadden, de Veluwe of de Biesbosch? Ja natuurlijk, zegt onderzoeker Frans...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Overig

vrijdag 08 januari 2016 

Ondernemers Noordoost-Fryslân ontdekken eigen regio

DOKKUM - Maandag 18 januari organiseert Stichting RegioMarketing en Toerisme een busreis voor toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Recreatie, Overig

donderdag 07 januari 2016 

Bundeling van kennis als aanjager voor ontwikkelingen Eems

Het Kennis- en Koersdocument Eems-Dollard en bijbehorende Inspiratiekaart hebben een sleutelrol gespeeld in de huidige positieve ontwikkelingen rondom het Eems-estuarium. Vóór het verschijnen in 2012 was de kennis versnipperd en...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Overig

donderdag 07 januari 2016 

KNRM zoekt nog lifeguards voor Waddeneilanden

LEEUWARDEN - De KNRM is op zoek naar uitstekende zwemmers die in de zomer aan de slag willen als lifeguard op de stranden van de Friese eilanden. [meer...]

Categorie: Recreatie, Veiligheid

woensdag 06 januari 2016 

Verbetering Waddenzeedijk langs Friese kust

In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Heijmans de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum verbeteren. De zeedijk voldoet op deze locaties niet meer aan de veiligheidseisen van het...[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Veiligheid

dinsdag 05 januari 2016 

Ontwikkeling vrijetijdseconomie in de Wadden wordt geremd door strakke ruimtelijke planning

De vrijetijdseconomie in het Waddengebied is vooral ontstaan ondanks, en niet dankzij, een sterk planologisch regime. Stefan Hartman concludeert dat de verandering in de Waddenregio van een overwegend landbouwgebied naar een...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Wetgeving, Onderzoek en Monitoring

woensdag 30 december 2015 

Scholieren betrokken bij nieuwe Waddenfilm

HARLINGEN - De Waddenvereniging, de Waddencentra en andere partners gaan samen met filmmaker Ruben Smit scholieren meer bij het Werelderfgoed Waddenzee betrekken. Een toekenning van het Waddenfonds maakt het mogelijk dat dit...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overig

donderdag 24 december 2015 

Meer inzicht in succesfactoren herstel groot zeegras Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft, in samenwerking met de Waddenvereniging, onderzoek gedaan met als doel het herstel van groot zeegras in de Waddenzee. Zeegrasvelden zijn een belangrijk leefgebied voor veel zeedieren en kunnen bijdragen aan...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

vrijdag 18 december 2015 

Opkoopregeling garnalenvissers in de maak

Waddenfonds investeert in natuurherstel[meer...]

Categorie: Visserij, Overig, Overheid

donderdag 17 december 2015 

Walviskaak op Schiermonnikoog krijgt opknapbeurt

De walviskaak in het centrum van het dorp Schiermonnikoog wordt gerestaureerd. Het is de onderkaak van een blauwe vinvis die op 6 maart 1950 in de Zuidelijke IJszee is geschoten.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

woensdag 16 december 2015 

Nieuw beheerplan voor de rijkswateren

Op 16 december publiceert Rijkswaterstaat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Dit plan beschrijft hoe en wat Rijkswaterstaat doet als het gaat om het waterbeheer van de grote rivieren en meren.[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

woensdag 16 december 2015 

Tijdelijke proef hoger waterpeil Lauwersmeer jaar later

De pilot om zes weken lang het water in het Lauwersmeer op een hoger peil vast te houden, wordt van komend voorjaar verplaatst naar begin 2017. De tijd wordt deels gebruikt voor extra zorgvuldigheid rondom de nulmetingen in het...[meer...]

Categorie: Overheid, Natuur en Landschap, Landbouw, Overig, Wetgeving

woensdag 16 december 2015 

Impuls voor recreatie en toerisme op de wadden

Een wandelpromenade op Ameland, een gastenonderzoek en aandacht voor kleine jachthavens: enkele projecten waar het college van Gedeputeerde Staten mee ingestemd heeft. De projecten zijn onderdeel van het Toeristisch Programma...[meer...]

Categorie: Recreatie, Overheid, Overig

dinsdag 15 december 2015 

Lage vangsten bij onderzoek trekvissen Waddenkust

LAUWERSOOG - Afgelopen seizoen heeft het aanbodonderzoek langs de Waddenkust – onderzoek naar trekvissen die vanuit de Waddenzee het zoete binnenwater willen intrekken – de slechtste cijfers opgeleverd sinds de start in 2012. Het...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Visserij

dinsdag 15 december 2015 

Eemshaven krijgt algenkwekerij

In de Eemshaven start het bedrijf Omega Green in 2016 een algenkwekerij. Het betreft een innovatief project, waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om op grootschalige wijze algen te produceren om te gebruiken als veevoer....[meer...]

Categorie: Milieu, Landbouw, Overig

maandag 14 december 2015 

Zin en onzin van harde structuren in de Waddenzee

Kies voor een systeembenadering en houd het multidisciplinair. Dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen tijdens de bijeenkomst over de zin en onzin van harde structuren in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig, Visserij

maandag 14 december 2015 

19.000 zonnepanelen bij entree van Eemshaven

Groningen Seaports gaat miljoenen euro's investeren in de aanleg van een groot zonnepark bij de entree van de Eemshaven.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

vrijdag 11 december 2015 

Prins Carlos bezoekt duurzaamheidsprojecten op Ameland

Op donderdag 10 december heeft Prins Carlos een bezoek gebracht aan Ameland. Het werkbezoek stond in het teken van de prestaties op het gebied van duurzaamheid en de plannen van het eiland om in 2020 energieneutraal te zijn. Twee...[meer...]

Categorie: Milieu, Energie, Overig

vrijdag 11 december 2015 

Afsluiting innovatieve pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging Texel

Op 2 december 2015 heeft op Texel een feestelijke eindbijeenkomst plaatsgevonden van de driejarige pilot Zelfvoorzienende zoetwaterberging. De resultaten van dit innovatieve zoetwaterproject zijn positief en de reacties...[meer...]

Categorie: Landbouw, Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering

donderdag 10 december 2015 

Haven Schier wordt uitgediept

Na drie jaar van niet of nauwelijks baggeren ligt er een voorstel om de jachthaven van Schiermonnikoog weer op diepte te brengen.[meer...]

Categorie: Recreatie, Verkeer en Vervoer, Overig

woensdag 09 december 2015 

Arriva wint concessie met e-bussen op de Wadden

Vervoerder Arriva heeft de concessie Zuidoost-Friesland gewonnen, die op 11 december 2016 ingaat. Dan zet de vervoerder ook elektrische bussen in op Ameland, Terschelling en Vlieland.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Milieu, Sociaal-economisch

dinsdag 08 december 2015 

Wadheli vliegt eind 2016

DRACHTEN - De nieuwe Waddenheli vliegt per 1 november 2016, dag én nacht. Dit is zestien maanden later dan gepland. De Kustwacht blijft deze ambulancetaak waarnemen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid

maandag 07 december 2015 

Invloed installaties invang mosselzaad op plankton

Om de natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee beter te beschermen wordt de oogst van jonge mosselen vanaf banken vervangen door mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

maandag 07 december 2015 

Veel belangstelling voor dijkverbetering en koppelprojecten

De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de koppelprojecten leven in Delfzijl en omgeving. Dat bleek tijdens een informatiemarkt in de Brede School Noord in Delfzijl.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Veiligheid

vrijdag 04 december 2015 

Schip ramt spoorbrug bij Weener

Een groot vrachtschip heeft donderdagavond de spoorbrug bij het Duitse Weener geramd. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer plat. Ook kunnen er op dit moment geen schepen langs.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid

donderdag 03 december 2015 

Tevredenheid over nieuwe vaarroute langs Blauwe Balg

De Waddenunit, de Wadvaarders en Rijkswaterstaat zijn in het zonnetje gezet door het OBW. Zij werkten als projecttrekkers namelijk goed samen om de tijdelijke zomervaarroute mogelijk te maken tussen Ameland en Terschelling. [meer...]

Categorie: Recreatie, Overig

donderdag 03 december 2015 

Animo voor vak traditionele kustvisser flink toegenomen

LAUWERSOOG - ‘Multifunctionele visser is antwoord op uitsterven traditionele kustvisserij’[meer...]

Categorie: Visserij, Natuur en Landschap, Overig

woensdag 02 december 2015 

Bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee bleef in 2014 binnen grenzen

De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De commissie is...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Energie, Natuur en Landschap, Milieu

dinsdag 01 december 2015 

Kunstmaand op Ameland trekt meer bezoekers

De organisatie van de 19de editie van de kunstmaand op Ameland kijkt tevreden terug op het evenement. De hele maand november stond Ameland in het teken van kunst. Er kwamen deze editie meer bezoekers en er is veel kunst verkocht.[meer...]

Categorie: Recreatie, Sociaal-economisch, Cultuurhistorie, Overig

dinsdag 01 december 2015 

Snellere bodemdaling Ameland en Schier

UTRECHT - De wadbodem boven gasproductievelden van de NAM daalt rond het Pinkegat en het Zoutkamperlaag sneller dan voorspeld, zo blijkt uit metingen van de exploitant.[meer...]

Categorie: Energie, Natuur en Landschap, Klimaatverandering, Overig

maandag 30 november 2015 

Animatie voorontwerp spoorlijn Roodeschool-Eemshaven

De provincie Groningen wil de trein van Groningen naar Roodeschool in de toekomst een aantal keren per dag laten doorrijden naar de Eemshaven. In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overheid, Overig

zondag 29 november 2015 

Coupures Delfzijl dicht vanwege hoge waterstand

De coupures bij Delfzijl zijn zondagavond gesloten in verband met een hoge waterstand. [meer...]

Categorie: Veiligheid, Overig

donderdag 26 november 2015 

Krijgt de Waddenzee na 3 jaar een eigen bord bij de snelweg?

Er ligt nu een definitief ontwerp voor de borden van Werelderfgoedgebied de Waddenzee. De borden moeten mensen vanaf de snelweg richting het gebied leiden. Er is al drie jaar overlegd over dat onderwerp met Rijkswaterstaat want...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Overig

woensdag 25 november 2015 

Brussel betaalt niet mee aan sluizen Kornwerderzand

De verbreding van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand krijgt geen geld van Brussel. De subsidiecommissie van Europa kiest voor andere projecten, zei gedeputeerde Kielstra gisteren in provinciale staten. Kielstra noemt...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

woensdag 25 november 2015 

Gesjoemel met bodembeweging

"Met de kennis van nu zijn bodemdalingsvoorspellingen niet meer dan een slag in de lucht. Onacceptabele schade door delfstofwinning kan met de hand aan de kraan niet worden voorkomen. De voorspellingsmethodiek is aan een grondige...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Energie, Veiligheid, Overig

woensdag 25 november 2015 

Waddenbelevingscentrum Holwerd opent april 2016

HOLWERD - Eind 2014 is er begonnen met de verbouwing van de voormalige Gereformeerde Kerk, tot een Waddenbelevingscentum. Er is veel werk verzet en de verbouwing is bijna klaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting....[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

maandag 23 november 2015 

Grote riffen van schelpkokerwormen op het wad

In het middendeel van de Waddenzee, tussen Terschelling en Schiermonnikoog, heeft de Waddenunit grote riffen schelpkokerwormen (lanice conchilega) gevonden. In totaal gaat het om tientallen riffen. Sommige riffen zijn meer dan...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring

maandag 23 november 2015 

Informatieavonden over Natura 2000-beheerplannen Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone

Vanaf eind november organiseert het Rijk informatieavonden over de ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overig, Voorlichting en educatie

vrijdag 20 november 2015 

Pilot van start voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem

Op de zeebodem rondom Texel liggen unieke archeologische vindplaatsen. Om beheer van dit waardevolle erfgoed in de toekomst te garanderen starten de gemeente Texel, het Rijk, Kaap Skil museum van jutters & zeelui (Stichting...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Cultuurhistorie

vrijdag 20 november 2015 

Struiken verwijderd uit Oerderduinen op Ameland

BALLUM - De Oerderduinen op Ameland worden door It Fryske Gea teruggebracht in de staat van vijftig jaar geleden. Een gebied van zo'n elf hectare wordt momenteel geplagd.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

donderdag 19 november 2015 

Geboorteseizoen grijze zeehond van start

De eerste grijze zeehondenpup van het seizoen is gezien. Dirk Bruin spotte de pup tijdens een robbentocht met de Geus op de zandplaat Engelschhoek, gelegen op de Noordzee tussen Vlieland en Terschelling.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

donderdag 19 november 2015 

Uitspraak toch ongunstig voor garnalenvissers

Diverse media maakten gisteren melding dat de garnalenvissers als gevolg van een uitspraak van de Raad van State een aantal gesloten visgebieden tijdelijk terug krijgen.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving, Sociaal-economisch

woensdag 18 november 2015 

Garnalenvissers krijgen verboden visgebieden voorlopig terug

Garnalenvissers mogen voorlopig blijven vissen in gebieden, die in eerste instantie door het Rijk als verboden gebied werden beschouwd. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.[meer...]

Categorie: Visserij, Wetgeving, Overheid, Overig

woensdag 18 november 2015 

Waarschuwing: laat witte zeehondenpups met rust

Maak van een witte pup geen huiler. Met die boodschap waarschuwt de zeehondencrèche in Pieterburen om de komende periode vooral uit de buurt te blijven van witte zeehondenpups rondom de Waddeneilanden.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie

maandag 16 november 2015 

Wetterskip Fryslân investeert in dijkverbetering, nieuwe gemalen en slibverwerking

Wetterskip Fryslân wil in 2016 ruim € 62 miljoen investeren in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde conceptbegroting 2016. Het gaat onder meer om...[meer...]

Categorie: Overheid, Civiele werken, Milieu, Overig

maandag 16 november 2015 

Vertroebeling Eems-Dollard wordt aangepakt

De vertroebeling van het water in de Eems-Dollard wordt aangepakt. Het slib zal worden gebruikt voor dijkversterking, een vogeleiland en het wordt over akkers uitgereden. Ook zal de Griesberg bij Delfzijl worden opgeruimd. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

maandag 16 november 2015 

Wadbeheerders gaan plastic in zee aanpakken

HARLINGEN - Verschillende organisaties gaan de komende periode de strijd aan met het plastic afval in de Waddenzee. Het afval is een groeiend probleem voor het gebied en eenduidig beleid ontbreekt. [meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap

maandag 16 november 2015 

Noord-Holland betaalt mee aan onderzoeken in Waddengebied

De provincie Noord-Holland investeert € 83.633 mee in twee onderzoeksprojecten waarvoor het Waddenfonds geld beschikbaar stelt.[meer...]

Categorie: Overheid, Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap, Overig

vrijdag 13 november 2015 

Bij Harlingen vastgelopen vrachtschip weer los

Het vastgelopen schip MS Con Zelo is donderdagavond 12 november rond 21.00 uur weer losgetrokken. Het schip was rond het middaguur vastgelopen vast komen te zitten buiten de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) tussen de...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Overig

donderdag 12 november 2015 

Vrachtschip vastgelopen buiten vaargeul Harlingen

Donderdag 12 november is rond 12.00 uur het vrachtschip MS Con Zelo vastgelopen buiten de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) tussen de boeien BO44 en BO42. De lading van MS Con Zelo is zout. De situatie wordt door...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid

donderdag 12 november 2015 

Waddenzee spontaan meest genoemd werelderfgoed

Op de website erfgoedmonitor zijn cijfers en diagrammen gepubliceerd over de naamsbekendheid van de Werelderfgoederen in Nederland.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Recreatie, Voorlichting en educatie, Overig

donderdag 12 november 2015 

Plastic afval groeiend probleem voor Werelderfgoed Waddenzee

Plastic is een groeiend probleem voor de Waddenzee. Vogels en Zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten. En flessen, autobumpers en kunststofonderdelen ontsieren het Werelderfgoedgebied. [meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Milieu

donderdag 12 november 2015 

Schiermonnikoog wil ook status Dark Sky Park

Schiermonnikoog wil net als Terschelling ook de internationale status van Dark Sky Park krijgen. [meer...]

Categorie: Overig, Natuur en Landschap, Recreatie

woensdag 11 november 2015 

Provincie betaalt mee aan onderzoeken in Waddengebied

De provincie Fryslân investeert € 81.100 mee in twee onderzoeksprojecten waarvoor het Waddenfonds geld beschikbaar stelt. Het fonds draagt € 222.000 bij aan het project Zeegras van Natuurmonumenten. Het moet de teruggang van het...[meer...]

Categorie: Overheid, Onderzoek en Monitoring, Overig

dinsdag 10 november 2015 

Minister Schultz van Haegen laat zich informeren over de Eems-Dollard

In een bestuurlijk overleg in Leeuwarden heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) zich maandag laten informeren over de plannen om vertroebeling van het water in de Eems-Dollard aan te pakken. Door die...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

dinsdag 10 november 2015 

Gemeente Ameland waarschuwt voor hoogwater

Bij de pier van Ameland wordt dinsdagochtend rond 8 uur hoogwater verwacht. De gemeente waarschuwt mensen daarom om hun auto op tijd weg te halen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer, Veiligheid, Overig

maandag 09 november 2015 

Waddenzee.nl vanaf 2016 de toegangspoort naar alle waddenbeheerders

De website waddenzee.nl krijgt een portaalfunctie. Dat wil zeggen dat de site als startpunt en toegangspoort dient voor de informatie van alle waddenbeheerders. Door deze directe verwijzing is informatie minder versnipperd...[meer...]

Categorie: Overig, Overheid

maandag 09 november 2015 

Wad-ontdekkingskaart blijkt erg populair

De Wad-ontdekkingskaart blijkt erg populair. Afgelopen zomer is de kaart in een oplage van 100.000 stuks over het Waddengebied verspreid. Toeristen waren erg blij met de kaart, maar de Wad-ontdekkingskaart kende meer liefhebbers....[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Natuur en Landschap

maandag 09 november 2015 

“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland.[meer...]

Categorie: Recreatie, Internationaal, Natuur en Landschap, Overig

vrijdag 06 november 2015 

Vijfde Waddenfondsdag over de Wadden als Werelderfgoed

Het jaarlijkse congres van het Waddenfonds gaat dit jaar over de Waddenzee als Werelderfgoedgebied. Op donderdag 26 november zullen tijdens de Waddenfondsdag sprekers uit binnen- en buitenland zich buigen over de vraag hoe de...[meer...]

Categorie: Overig, Overheid

vrijdag 06 november 2015 

Natuurorganisaties stellen ministerie van EZ in gebreke om zoutwinning

HARLINGEN - De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek omtrent de zoutwinning in de Waddenzee van mei dit jaar.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Overig

donderdag 05 november 2015 

Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van maandag 2 november t/m maandag 14 december 2015 ligt de ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ten behoeve van het project Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap, Overheid, Civiele werken, Overig

woensdag 04 november 2015 

Geslaagde Doe & Kennisdag Terschelling

Afgelopen zondag 1 november organiseerden Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een publieksdag als aftrap voor het nieuw op te stellen beheerplan voor Terschelling. Zo’n 700 bezoekers wisten Ieders Plak te vinden, de plek waar de...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overheid, Overig

dinsdag 03 november 2015 

Terschellinger zit goed als zeespiegel stijgt

Eiland heeft een natuurlijk uitgebalanceerde zeewering[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Klimaatverandering, Veiligheid, Natuur en Landschap

vrijdag 30 oktober 2015 

Waddenacademie brengt position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems uit

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in balans). [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

vrijdag 30 oktober 2015 

Bouw Waddenbelevingspunt Den Oever komt steeds dichterbij

De Waddenzee is Werelderfgoed. In Den Oever is dit echt tastbaar. Om meer informatie over dit Werelderfgoed te geven, en te kunnen genieten van de Waddenzee en de natuur wil het college een Waddenbelevingspunt bouwen in de...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Recreatie, Natuur en Landschap, Overig

vrijdag 30 oktober 2015 

Vissers kunnen haven van Lauwersoog straks beter bereiken

Gedeputeerde Staghouwer: 'Het is fantastisch dat er goed nieuws aan komt'[meer...]

Categorie: Visserij, Verkeer en Vervoer, Sociaal-economisch

donderdag 29 oktober 2015 

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Natuur en Landschap

donderdag 29 oktober 2015 

Versterking havendammen Den Oever

Rijkswaterstaat versterkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de havendammen bij Den Oever. Rijkswaterstaat en HHNK hebben hiervoor in september 2015 een realisatieovereenkomst gesloten.[meer...]

Categorie: Civiele werken, Overig, Verkeer en Vervoer

woensdag 28 oktober 2015 

Wethouder Terschelling verheugd over uitkomst motie gaswinning Tweede Kamer

Wethouder Hendrik van der Wielen is verheugd dat de motie tegen de gaswinning op Terschelling met een meerderheid is aangekomen in de Tweede Kamer.[meer...]

Categorie: Energie, Milieu, Overig

maandag 26 oktober 2015 

Vogels kijken niet op van een drone

Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring, Overig

vrijdag 23 oktober 2015 

Uit de Duurzaamheidsrapportage Rijkswaterstaat: Griend staat model

Een broedgebied voor de grote stern en een rustpunt voor de trekvogels. Dat is van oudsher de belangrijkste functie van het vogeleiland ’Griend’. Het eiland is gelegen in het midden van de westelijke Waddenzee, langs de vaarweg...[meer...]

Categorie: Milieu, Natuur en Landschap, Overheid, Overig

woensdag 21 oktober 2015 

De Wadden in beeld en geluid

Op de website beeldengeluid.nl is een uitgebreide verzameling historische filmpjes te vinden over de Wadden en de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Cultuurhistorie, Overig

woensdag 21 oktober 2015 

Doe & Kennisdag Terschelling 2015

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat organiseren op zondag 1 november 2015 een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. De organisaties doen dit vooral om mensen, te betrekken bij...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie, Overheid, Overig

woensdag 21 oktober 2015 

Record aantal doortrekkers en wintergasten op Balgzand

HOLLANDS KROON - De najaarstrek is voor vogelliefhebbers een belevenis. Er trekken miljoenen vogels over Nederland, maar vaak ’s nachts. Op Balgzand kunt u de drukte van de trek wel beleven. Tijdens de telling half oktober werd...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

dinsdag 20 oktober 2015 

UNESCO World Heritage Wadden Sea visitor centre in Cuxhaven opens

The brand-new UNESCO World Heritage Wadden Sea visitor centre in Cuxhaven opens its doors for the first time on 21 October 2015.[meer...]

Categorie: Internationaal, Natuur en Landschap, Voorlichting en educatie, Recreatie

maandag 19 oktober 2015 

Natura 2000-Ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage

Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ligt van 19 oktober t/m 30 november 2015 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over het plan geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan bij voorkeur digitaal, maar ook...[meer...]

Categorie: Overheid, Overig

Toon resultaten 1 tot 180 van 7140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Volgende

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord